Czerwiec 13, 2017 6:32 pm

Nasi eksperci na konferencji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Niezwykle miło nam poinformować, że nasze dwie ekspertki dr Ewa Chojnowska i Katarzyna Lorkowska-Augustyn wystąpiły 13 czerwca na konferencji organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Konferencja „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie
bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników” była elementem polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej o tej samej nazwie (www.bezpieczni.ciop.pl, www.healthy-workplaces.eu). Odbiorcami konferencji byli specjaliści HR, specjaliści bhp, służba medycyny
pracy, pracodawcy, związki zawodowe oraz administracja publiczna. Nasze ekspertki mówiły o sile zdrowych nawyków w zarządzaniu energią pracowników i menadżerów organizacji działających na polskim rynku, w tym o naszych najnowszych wynikach badania „Praca, moc, energia w polskich firmach”.