Wrzesień 13, 2017 4:30 pm

Nasi Eksperci na Konferencji Między Pokoleniami, Zarządzanie wiekiem i energią pracowników

12 września w Łodzi, nasze fantastyczne trenerki  – Małgorzata Czernecka oraz dr Ewa Chojnowska – wzięły udział w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Podczas wydarzenia poruszone zostały tematy: współpraca międzypokoleniowa w pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie różnorodności, dbałość o zdrowie i zdrowy styl życia bez względu na wiek, zarządzanie energią pracowników i menedżerów, równowaga między pracą i życiem osobistym.

Ekspertki Human Power podczas konferencji mówiły m.in. o czynnikach wpływających na naszą efektywność, o zarządzaniu energią pracowników i managerów oraz o wpływie nawyków żywieniowych na efektywność pracy. To było niezwykle ciekawe wydarzenie!