DIAGNOZUJEMY

Power Audit

AUDYT ENERGETYCZNY PRACOWNIKÓW

Audyt energetyczny pracowników to jedyne tego typu badanie realizowane w polskich organizacjach. Jego celem jest diagnoza stylu zarządzania potencjałem własnym pracowników i managerów. Dzięki uzyskanym wynikom, możemy znaleźć odpowiedź dlaczego poziom zaangażowania pracowników nie może przekroczyć krytycznego dla danej organizacji poziomu, pomimo wprowadzania szeregu różnych działań i usprawnień. Sięga głębiej, pokazując obraz, do którego firmy do tej pory nie miały dostępu. Jest mocnym uzupełnieniem badań w obszarze satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Badanie jest w pełni anonimowe i obejmuje analizę sześciu obszarów: sen i odpoczywanie,  ruch, odżywianie, emocje, umysł i cele życiowe. Pytania skonstruowane są w taki sposób, aby obejmowały diagnozę stylu działań pracowników w czasie teraźniejszym, które mają, bądź mogą mieć wpływ na jakość wykonywanej przez nich pracy – ich skuteczność, efektywność oraz zaangażowanie. Badanie obejmuje również analizę gotowości pracowników do zmiany, w wyżej wymienionych obszarach.


80 PYTAŃ DIAGNOZUJĄCYCH SZEŚĆ OBSZARÓW: RUCH, SEN I ODPOCZYWANIE, ODŻYWIANIE, EMOCJE, UMYSŁ I CELE.

W PEŁNI ANONIMOWE BADANIE ON-LINE, SPRAWNY PROCES ZBIERANIA WYNIKÓW

INDYWIDUALNY RAPORT DLA PRACOWNIKA WRAZ Z PRAKTYCZNYMI REKOMENDACJAMI (OD 10 DO 18 STRON)

PONAD 100 STRON RAPORTU DLA ORGANIZACJI, ZAWIERAJĄCEGO DESK REASECH Z NAJNOWSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH WYNIKÓW BADAŃ ORAZ KNOW-HOW NASZYCH EKSPERTÓW

PONAD 60 AUTORSKICH REKOMENDACJI, ROZWIĄZAŃ I POMYSŁÓW DO WDROŻENIA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

WSPARCIE DORADCZE DLA ORGANIZACJI WE WDRAŻANIU ROZWIĄZAŃ OPTYMALIZUJĄCYCH POZIOM EFEKTYWNOSCI PRACOWNIKÓW

WSPARCIE ORGANIZACJI W KOMUNIKACJI BADANIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW

NISKI KOSZT REALIZACJI BADANIA