DIAGNOZUJEMY

Power Audit

AUDYT ENERGETYCZNY PRACOWNIKÓW

Audyt energetyczny pracowników to jedyne tego typu badanie realizowane w polskich organizacjach. Jego celem jest diagnoza poziomu energii pracowników oraz zachowań, które najsilniej wpływają na produktywność w pracy. Każdy pracownik, który wypełni badanie otrzymuje swój własny, indywidualny, kilkunastostronicowy raport, zawierający obecną diagnozę oraz rekomendacje. Jest to doskonałe narzędzie do budowania świadomości w organizacji – element realizowanych kampanii w obszarze zdrowia i wellbeingu.

Badanie jest w pełni anonimowe i obejmuje analizę sześciu obszarów: sen i odpoczywanie,  ruch, odżywianie, emocje, umysł i cele życiowe. Pytania skonstruowane są w taki sposób, aby obejmowały diagnozę stylu działań pracowników w czasie teraźniejszym, które mają, bądź mogą mieć wpływ na jakość wykonywanej przez nich pracy – ich skuteczność, efektywność oraz zaangażowanie. Badanie obejmuje również analizę gotowości pracowników do zmiany, w wyżej wymienionych obszarach.


80 PYTAŃ DIAGNOZUJĄCYCH SZEŚĆ OBSZARÓW: RUCH, SEN I ODPOCZYWANIE, ODŻYWIANIE, EMOCJE, UMYSŁ I CELE.

W PEŁNI ANONIMOWE BADANIE ON-LINE, SPRAWNY PROCES ZBIERANIA WYNIKÓW

INDYWIDUALNY RAPORT DLA PRACOWNIKA WRAZ Z PRAKTYCZNYMI REKOMENDACJAMI (OD 10 DO 18 STRON)

PONAD 100 STRON RAPORTU DLA ORGANIZACJI, ZAWIERAJĄCEGO DESK REASECH Z NAJNOWSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH WYNIKÓW BADAŃ ORAZ KNOW-HOW NASZYCH EKSPERTÓW

PONAD 60 AUTORSKICH REKOMENDACJI, ROZWIĄZAŃ I POMYSŁÓW DO WDROŻENIA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

WSPARCIE DORADCZE DLA ORGANIZACJI WE WDRAŻANIU ROZWIĄZAŃ OPTYMALIZUJĄCYCH POZIOM EFEKTYWNOSCI PRACOWNIKÓW

WSPARCIE ORGANIZACJI W KOMUNIKACJI BADANIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW

NISKI KOSZT REALIZACJI BADANIA