Wrzesień 1, 2017 1:29 pm

Startujemy z II edycją badania „Praca, moc, energia w polskich firmach”

Już 01 września uruchamiamy II edycję badania „Praca, moc, energia w polskich firmach”. To jedyne tego typu badanie, realizowane w polskich organizacjach – jego celem jest diagnoza stylu zarządzania potencjałem własnym, w tym energią witalną, pracowników i managerów.

Badanie obejmuje analizę sześciu obszarów: sen i odpoczywanie,  ruch, odżywianie, emocje, umysł i cele życiowe. Pytania skonstruowane są w taki sposób, aby obejmowały diagnozę działań pracowników, które mają, bądź mogą mieć wpływ na jakość wykonywanej przez nich pracy – ich skuteczność, efektywność oraz zaangażowanie. Badanie obejmuje również analizę gotowości pracowników do zmiany w wyżej wymienionych obszarach.
 

Każda firma biorąca udział w badaniu otrzyma kompleksowy, ponad 100-stronicowy raport wraz z wnioskami i rekomendacjami ekspertów Human Power. Jest to nieocenione kompendium wiedzy dla każdej firmy, która myśli o budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez tworzenie nowoczesnego, przyjaznego i pełnego energii środowiska pracy. Koszt pełnego raportu to jedyne 2990,00pln netto, dla firm, które zgłoszą się do badania do końca grudnia 2017 roku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniem, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.