BUDUJEMY

Wellbeing Power

Skuteczne strategie wellbeing dla organizacji

Chcesz tworzyć skuteczne strategie wellbeing dla swojej organizacji? Potrzebujesz podnieść produktywność, zaangażowanie oraz poziom świadomości w temacie zdrowia i czynników efektywności swoich pracowników? Pomagamy tworzyć plan działań od podstaw lub konsultujemy istniejące już rozwiązania podnosząc ich efektywność. Tworzymy strategie, które są zgodne z kulturą organizacyjną, możliwościami firmy oraz potrzebami różnych grup pracowników. Projektujemy rozwiązania, które mają pomóc w zmianie stylu pracy, zgodnie z zasadą „pracuj mądrzej nie ciężej”.


CEL: ZBUDOWANIE DOPASOWANEJ DO ORGANIZACJI, SKUTECZNEJ STRATEGII WELLBEING

OBSZAR PRACY: WSZYSTKIE POZIOMY ENERGII, WSZYSTKIE OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

EFEKT: MIERZALNE WSKAŹNIKI, WYSOKI POZIOM SKUTECZNOŚCI, EFEKTYWNOŚCI I MOTYWACJI DO DZIAŁANIA

JAKOŚĆ: STRATEGIE OPARTE O NAJLEPSZE PRAKTYKI Z RYNKU POLSKIEGO I CAŁEGO ŚWIATA