RAPORT AgePOWER JUŻ DOSTĘPNY!

Jesteście ciekawi jaki poziom energii witalnej i efektywności mają pracownicy w różnym wieku? Jak można wspierać produktywność poszczególnych grup wiekowych? Gdzie kryje się prawdziwa moc dwudziestolatków, trzydziestolatków, czterdziestolatków i pięćdziesięciolatków? Jakie obszary wymagają szczególnego wsparcia przez organizacje? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym najnowszym raporcie AgePOWER. Tegoroczne wydanie w całości poświęciliśmy energii pracowników w różnym wieku oraz czynnikom, które mają na nią największy wpływ.


Raport AgePOWER w całości poświęciliśmy zaprezentowaniu naszego autorskiego podejścia do zarządzania energią oraz produktywnością w kontekście różnych grup wiekowych (pokoleniowych). Z raportu dowiecie się:

  • //jak zmienia się pod względem demograficznym polski rynek pracy?
  • //która grupa wypada najkorzystniej w dbaniu o poziom energii ?
  • //czego możemy nauczyć się o zarządzaniu energią od dwudziestolatków a czego od pracowników 50+?
  • //dlaczego 30- i 40-latkowie są najbardziej zmęczonymi pracownikami w polskich firmach?
  • //jakie działania wpływają na podniesienie poziomu energii w każdej z grup wiekowych?
  • //co powoduje obniżenie poziomu energii u 20- 30- 40- i 50-latków?
  • //jakie są kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu energią pracowników w różnych grupach wiekowych?

Raport AgePOWER to publikacja, w której po raz pierwszy patrzymy na zagadnienia związane z zarządzaniem własną energią, wellbeingiem oraz produktywnością pracowników z perspektywy ich wieku. Zmiany demograficzne zachodzące na rynku pracy powodują, że mamy coraz bardziej zróżnicowanych pracowników w zakresie potrzeb i stylów działania. Raport ten z unikatowej perspektywy pokazuje pracowników dużych firm - przybliża ich sposób funkcjonowania, przez pryzmat momentu życiowego w jakim się znajdują. Zachęcamy do lektury wszystkich, którzy poszukują mądrej inspiracji do działań w obszarze zarządzania energią, wellbeingu, czy zdrowia pracowników.

Wszystkie raporty udostępniamy na naszej stronie bezpłatnie.

Badanie „Praca, Moc, Energia w polskich firmach” zostało zrealizowane przez Human Power metodą CAWI (Computer Assisted Web Interwiew). Ankieta była dystrybuowana wśród pracowników dużych przedsiębiorstw w Polsce. W badaniu wzięło udział łącznie 2342 osoby, zarówno przedstawicieli kadry kierowniczej jak i pracowników na innych stanowiskach.

Pobierz bezpłatny raport

JUŻ TERAZ ZGŁOŚ SWOJĄ ORGANIZACJĘ DO NOWEJ EDYCJI BADANIA! SPRAWDŹ KORZYŚCI.

Co otrzymuje organizacja?

LISTĘ czynników, mających pozytywny wpływ na poziom energii pracowników.

ANALIZĘ przyczyn, mających wpływ na spadki efektywności pracy swoich zespołów.

UNIKALNĄ WIEDZĘ o biomedycznych czynnikach, mających bezpośredni wpływ na poziom efektywności i zaangażowania oraz jakość pracy.

ZBIÓR PRAKTYCZNYCH ZASAD, w obszarze m.in. snu, odpoczywania, odżywiania, ruchu, emocji, organizacji pracy etc., dzięki którym firma zwiększy poziom efektywności działania swoich managerów i pracowników.

WIELE CENNYCH REKOMENDACJI SPECJALISTÓW na temat niskobudżetowych i szybkich do wdrożenia rozwiązań, które podniosą świadomość i wiedzę pracowników w obszarze zwiększania poziomu ich własnej efektywności w miejscu pracy.

WSPARCIE DORADCZE we wdrażaniu rozwiązań optymalizujących poziom efektywności pracowników.