Doradztwo strategiczne

TWORZYMY STRATEGIE WELLBEING

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która doradza i tworzy strategie wellbeing, korzystając ze swoich doświadczeń w pracy z ponad 100 dużych, transgranicznych organizacji.

Posiadamy unikatowe know-how, które implementujemy zarówno do małych projektów, jak i kompleksowych strategii. Pomagamy tworzyć plan działań od podstaw lub konsultujemy istniejące już rozwiązania podnosząc ich efektywność.

Tworzymy projekty, które są zgodne z kulturą organizacyjną, możliwościami firmy oraz potrzebami różnych grup pracowników.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się w ramach certyfikacyjnego programu rozwojowego dla HR Managerów – Akademii Wellbeing Human Power.


Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 501 402 809 lub mailowego: hello@humanpower.pl.


Przebieg kompleksowego procesu doradczego

ETAP 1. ANALIZA DESK RESEARCH

Poznanie już istniejących w firmie działań w obszarze wellbeing, identyfikacja mocnych i słabych stron dotychczasowych inicjatyw.

ETAP 2. BADANIE ILOŚCIOWE

Diagnoza poziomu energii pracowników w organizacji oraz zachowań, które najsilniej wpływają na produktywność w pracy i poziom odczuwanego wellbeingu wewnętrznego (Power Audit).

ETAP 3. BADANIE JAKOŚCIOWE

Sprawdzenie przyczyn aktualnej sytuacji w organizacji w obszarze wellbeing (diagnoza stylu pracy, określenie kluczowych wyzwań w obszarze wellbeing, zrozumienie kultury organizacyjnej, zdefiniowanie dźwigni zmiany etc).

ETAP 4. EKSPERTYZA I DORADZTWO

Wypracowanie filarów strategii, celów, działań i wskaźników. Określenie harmonogramu projektu i sposobu komunikacji. Praca warsztatowa z zespołem HR i przedstawicielami biznesu.