We create positive power for work and life

Human Power

O nas

Human Power jest butikową firmą szkoleniowo-doradczą, wyspecjalizowaną w obszarze wellbeingu strategicznego, zarządzania energią witalną i zdrowia psychicznego pracowników dużych organizacji. Nasze narzędzia diagnostyczne oraz programy inspirujących wykładów i szkoleń oparte są o najnowsze, światowe wyniki badań z obszaru neurobiologii, psychologii behawioralnej, medycyny sportowej oraz dietetyki. Dzięki współpracy z ponad 100 transgranicznych organizacji wiemy, jak mądrze i skutecznie dbać o dobrostan pracowników i liderów, aby uwalniać ich maksymalny, biologiczny i mentalny potencjał. Wspieramy doradczo naszych Klientów, dzieląc się sprawdzonym podejściem do podnoszenia poziomu świadomości wśród pracowników, kształtowania nowych umiejętności dbania o siebie, pracy na postawach oraz optymalizacji stylu pracy na poziomie jednostek, zespołów i całych organizacji.

JAKIE WIDZIMY WYZWANIA?

Wysoki poziom ZMĘCZENIA Częściej niż co drugi pracownik wskazuje, że ma wysoki lub bardzo wysoki poziom zmęczenia (badanie Human Power 2021). Pracodawcy RP 2021
 • Częściej niż co drugi pracownik wskazuje, że ma wysoki lub bardzo wysoki poziom zmęczenia (badanie Human Power 2021).


  Wydarzenia ostatnich dwóch lat sprawiły, że coraz więcej osób jest w fazie wyczerpania. Polscy pracownicy skarżą się na: brak energii (51,7%), gorszy nastrój (50,3%), mniejszą motywację (48,7%), problemy z koncentracją (44,0%).

 • 75% ludzi doświadczyło wypalenia w pracy, a 40% stwierdziło, że doświadczyło wypalenia podczas pandemii (FlexJobs, Mental Health America).


  Wśród aspektów zagrażających zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu pracownicy najczęściej wymieniają: oczekiwanie 100% dostępności, nadmierne obciążenie pracą, niską autonomię, brak wsparcia społecznego (źródło: McKinsey Health Institute 2022). Pracownicy, którzy doświadczają niskiego poziomu energii, gorszej jakości snu lub uczucia zmęczenia tracą średnio 5,6 godzin tygodniowo.

 • Na 100 osób około 40 doświadczy w ciągu swojego życia poważnego kryzysu psychicznego. Do roku 2030 depresja stanie się najpowszechniejszą chorobą na świecie (źródło: WHO).


  4 na 5 menedżerów uważa, że interwencja w sprawie pracownika wykazującego objawy depresji jest częścią ich pracy, ale tylko 1 na 3 potwierdził, że ma odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. 63% menedżerów chciałoby otrzymać lepsze szkolenie w zakresie mental health.

 • Szacuje się, że blisko 50% absencji w pracy związana jest ze stresem (źródło: Health and Safety Executive).


  95% osób, które musiały wziąć zwolnienie z pracy w związku z nadmiernie wysokim poziomem stresu, nie czuło, że może podać pracodawcy realny powód swojej nieobecności. Pracownicy, zamiast mówić o nadmiernym stresie, podawali inny powód, na przykład ból głowy lub kłopoty żołądkowe.

Jak odpowiadamy na wyzwania?

01 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ WITALNĄ

NIWELUJEMY POZIOM ZMĘCZENIA. DBAMY O WELLBEING

Nasze unikatowe programy rozwojowe z zarządzanie energią witalną i wellbeingu są doskonałą profilaktyką wypalenia zawodowego i wysokiego poziomu zmęczenia, z którym mierzą się teraz polskie organizacje. Wdrażamy je w zespołach, tworzymy programy ambasadorskie, pracujemy z liderami i realnie optymalizujemy styl pracy w organizacji.

02 ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

WZMACNIAMY ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

Rozwijamy szkoleniowo konkretne kompetencje, które mają bezpośrednie przełożenie na wzmacnianie odporności psychicznej pracowników i liderów. Dajemy wiedzę i narzędzia, które pomagają sprawnie adaptować się do zmian, zachowywać większą otwartość i elastyczność oraz wspierają szybki powrót do równowagi po stresujących wydarzeniach.

03 ZDROWIE PSYCHICZNE

UCZYMY, JAK DBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE

Pracujemy na dwóch wymiarach rozwojowych w obszarze mental health. Pierwszy wymiar – kliniczny - uczy autodiagnozy, dokładnie wyjaśnia zjawiska, wskazuje możliwe scenariusze reagowania. Drugi wymiar - profilaktyczny - nastawiony jest na wzmacnianie zdrowia psychicznego w życiu codziennym, poprzez proste praktyki, które indukują zmianę na poziomie zachowań.

04 DORADZTWO STRATEGICZNE

TWORZYMY STRATEGIE WELLBEING

Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, które doradza w obszarze wellbeingu strategicznego, korzystając ze swoich doświadczeń w pracy z ponad 100 dużych, transgranicznych organizacji. Posiadamy unikatowe know-how, które implementujemy zarówno do małych projektów, jak i kompleksowych strategii. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się w pełni ramach certyfikacyjnego programu rozwojowego dla HR Managerów – Akademii Wellbeing.

05 POWER AUDIT

MIERZYMY POZIOM ENERGII W ORGANIZACJI

Opracowaliśmy swoje własne narzędzie badawcze Power Audit mierzące wellbeing wewnętrzny z indywidulanym feedbackiem dla pracownika. Jest to sprawdzone i kompleksowe narzędzie do diagnozy poziomu energii, zmęczenia i odporności psychicznej organizacji. Stanowi pierwszy krok w planowaniu efektywnych programów i projektów wellbeing i mental health.