Klauzula informacyjna dla Odbiorcy – Osoby pobierającej Raport

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest – HUMANPOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-441), przy Al. Tadeusza Kościuszki 103/ 105, NIP: 725-20-84-856 (dalej także: „Spółka”) gdzie dostępna jest i przechowywana Polityka prywatności, która dostępna jest także na stronie internetowej: www.humanpower.pl (w zakładce: https://humanpower.pl/politykaprywatnosci). Kontakt z Administratorem jest możliwy także pod numerem telefonu: +48 571426600 oraz adresem e-mail: hello@humanpower.pl.
 2. Dane osobowe wskazane w pkt 1 (powyżej) oraz szczegółowo w formularzu, jakie należy wypełnić, aby móc pobrać raport z badania „Praca, Moc, Energia w polskich firmach (dalej: „Raport”), tj.: imię, nazwisko, firma, adres email, przetwarzane będą w celu udostępnienia Raportu, jaki i kolejnych raportów z cyklu projektu badawczego Administratora pod nazwą: Praca Moc Energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji (dalej: „Badanie”), na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu oferowania bezpośredniego Panu/ Pani produktów i usług przez Administratora i podmioty z nim współpracujące, które są partnerami projektu dotyczącego Badania, którego efektem jest Raport (dalej: „Partnerzy”), np. w formie ofert lub innych materiałów marketingowych wysyłanych na podany przez Pana/ Panią adres e-mail, co jest Spółki i jej Partnerów prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
 3. Odbiorcą danych osobowych wskazanych w pkt 1 I 2 (powyżej) będzie:
  1. Administrator,
  2. Partnerzy, tj.:
   1. Edenred Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-419), przy ul. Rozbrat 44a, NIP: 664-10-03-662;
   2. Aon Hewitt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-807), przy Al. Jerozolimskich 96, NIP: 526-18-39-365;
   3. „KINNARPS POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-819), przy ul. Puławskiej 354/ 356, NIP: 527-23-02-692;
   4. Jones Lang LaSalle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-844), przy Pl. Europejski 1,  NIP: 5260036894.
  3. podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora i Partnerów do czasu, aż Pan/ Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 i 2 (powyżej) narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne; jednakże ich nieprzekazanie spowoduje niemożność pobrania Raportu.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.