RAPORT MENTAL MASTER

Oddajemy w Wasze ręce ogólnopolski raport „Mental Master”, który stanowi I część publikacji nowych wyników badania „Praca, moc, energia w polskich firmach”. Tegoroczne wydanie w całości poświęciliśmy energii umysłowej oraz czynnikom, które mają na nią największy wpływ.

Opracowany przez nas materiał diagnozuje sposób zarządzania energią mentalną i potencjałem własnym pracowników dużych firm. Jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat stylu ich pracy oraz czynników, które mają wpływ na skuteczność i efektywność nie tylko jednostek, ale i całych organizacji. Stanowi ciekawą inspirację dla wszystkich firm, które planują lub już wdrażają programy w obszarze zdrowia, well-beingu czy zarządzania energią pracowników.


Uzupełnieniem zaprezentowanych w raporcie wyników badania są:

  • //wypowiedzi znakomitych ekspertów i praktyków zarządzania energią;
  • //informacje i dane oparte na międzynarodowych wynikach badań, które wskazują, co najbardziej przeszkadza nam w efektywnej pracy;
  • //nasze autorskie pomysły dotyczące optymalizacji stylu pracy.

Mamy nadzieję, że opracowane przez naszą firmę raporty staną się nie tylko inspiracją, ale również cennym źródłem wiedzy potrzebnej do projektowania programów w obszarze zarządzania energią. Dla nas są one nie tyle częścią projektu badawczego, co sposobem na realizację naszej misji, by tworzyć nowoczesne, energetyczne i motywujące miejsca pracy.

Wszystkie raporty udostępniamy na naszej stronie bezpłatnie.

Pobierz bezpłatny raport

JUŻ TERAZ ZGŁOŚ SWOJĄ ORGANIZACJĘ DO NOWEJ EDYCJI BADANIA! SPRAWDŹ KORZYŚCI.

Co otrzymuje organizacja?

LISTĘ czynników, mających pozytywny wpływ na poziom energii pracowników.

ANALIZĘ przyczyn, mających wpływ na spadki efektywności pracy swoich zespołów.

UNIKALNĄ WIEDZĘ o biomedycznych czynnikach, mających bezpośredni wpływ na poziom efektywności i zaangażowania oraz jakość pracy.

ZBIÓR PRAKTYCZNYCH ZASAD, w obszarze m.in. snu, odpoczywania, odżywiania, ruchu, emocji, organizacji pracy etc., dzięki którym firma zwiększy poziom efektywności działania swoich managerów i pracowników.

WIELE CENNYCH REKOMENDACJI SPECJALISTÓW na temat niskobudżetowych i szybkich do wdrożenia rozwiązań, które podniosą świadomość i wiedzę pracowników w obszarze zwiększania poziomu ich własnej efektywności w miejscu pracy.

WSPARCIE DORADCZE we wdrażaniu rozwiązań optymalizujących poziom efektywności pracowników.