Sierpień 13, 2018 8:57 am

Czy start’upy są energetycznym miejscem pracy?

Czy styl pracy i niestandardowe wnętrza biurowe sprzyjają innowacyjności i kreatywności. Na ile start’upy rzeczywiście wspierają efektywność pracy? Sprawdzamy w naszym flagowym badaniu!

Sposób działania start’upów jest zupełnie inny niż dużych firm – elastyczny, luźny, dostosowany do potrzeb pracujących w nich osób, bez sztywnych procedur i zawiłej biurokracji. To sprzyja innowacyjności i twórczej pracy. Czy tak jest naprawdę? Postanowiliśmy to sprawdzić i dlatego poszerzamy nasze flagowe badanie Praca, Moc, Energia w polskich firmach o pracowników start’upów. Chcemy dowiedzieć się, czym dokładnie te dwa środowiska pracy różnią się od siebie – i na ile start’upy rzeczywiście wspierają efektywność pracy. Czy ich twórcy i zatrudniani przez nich pracownicy potrafią zarządzać własną energią? Czy wiedzą, jak efektywnie przechodzić ze stanu wysokiej mobilizacji i pracy pod presją czasu do stanu odpoczynku? Na te pytania z pewnością odpowiedzi przyniesie badanie. Każdy z uczestników otrzyma w podziękowaniu indywidualną diagnozę swojego poziomu energii.