Grudzień 20, 2016 12:59 pm

Grono Partnerów raportu „Praca, moc, energia w polskich firmach” powiększa się!

Z  przyjemnością witamy firmę  AON HEWITT w gronie  partnerów I edycji raportu  „PRACA, MOC, ENERGIA W POLSKICH FIRMACH”. AON Hewitt jest częścią globalnej korporacji AON, która działa w obszarze doradztwa i outsourcingu HR oraz usług aktuarialnych. W oparciu o model Making Engagemnet Happen projektuje i wciela w życie rozwiązania wspierające firmy w budowaniu angażujących i otwartych organizacji, a w efekcie osiąganie wysokich wyników biznesowych. Aon Hewitt działa w Polsce od 1995 r.

„PRACA, MOC, ENERGIA W POLSKICH FIRMACH” to raport z pierwszego badania w polskich organizacjach diagnozującego sposoby zarządzania energią i potencjałem własnym pracowników w ramach siedmiu obszarów: sen i odpoczywanie,  ruch, odżywianie, emocje, umysł, cele życiowe i miejsce pracy. Wskazuje on na czynniki budujące ich skuteczność i efektywność pracowników. Daje wskazówki, jak przełożyć najnowsze ustalenia fizjologów pracy, dietetyków, neurobiologów i psychologów na środowisko pracy, praktykę biznesową i styl przywództwa. Raport zostanie opublikowany w dwóch częściach. 4 maja ukaże się część dotycząca kondycji fizycznej pracowników, a 29 poświęcona obszarowi emocji, umysłu i celom działania. Publikacja będzie dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej.