Listopad 1, 2015 9:28 pm

Human Power w Gdańsku i Poznaniu

Bardzo się cieszymy, że Human Power zostało zaproszone do wygłoszenia wykładu inspirującego  w ramach dwóch konferencji Rozwiązania HR organizowanych przez Wolters Kluwer Polska, które odbyły się w Gdańsku w dniu 27 października 2015 roku, oraz dzień później w Poznaniu.  Uczestnicy wysłuchali prelekcji Małgorzaty Czerneckiej pod hasłem „WORK & POWER – nowe metody na podnoszenie skuteczności, efektywności i zaangażowania pracowników”.  Zaprezentowane zostały najnowsze wyniki badań na temat stylu pracy pracowników i managerów w kontekście ich efektywności i zaangażowania. Małgorzata Czernecka opowiedziała także o różnych metodach przeciwdziałania długotrwałym oraz nagłym spadkom energii w pracy. Uczestnicy wykładu otrzymali także specjalnie opracowane materiały merytoryczne, stanowiące uzupełnienie prelekcji.  Cieszy nas to, że tak wiele osób ma potrzebę rozwijania swojej wiedzy w tym obszarze.