Czy współczesna polska, aktywna zawodowo kobieta mknie przez życie jak rakieta, czy raczej bierze udział w biegu z przeszkodami? Jeśli kobieta chce robić karierę i jednocześnie spełniać się w życiu prywatnym to powinna na poważnie wziąć sobie do serca, że dbanie o własną regenerację, aktywność fizyczną i odżywianie są nie mniej ważne od posiadanych kompetencji i pełnego zaangażowania w pracę – tak wynika z naszych najnowszych analiz ankiet przeprowadzonych na próbie 1087 kobiet w ramach badania „Praca, moc, energia w polskich firmach. 2018″.

KOBIETA SUPER RAKIETA

Wielkość grupy: 22,3% | Efektywność: 80,01 (największa) | Liczba godzin snu: 7,2 (śpi najwięcej ze wszystkich grup) | Godziny pracy: 8,2 (najmniej godzin pracuje) Często w pracy odczuwa radość i entuzjazm. Wykonuje w pracy zadania, które sprawiają jej ogromną satysfakcję i radość. Uważa, że praca pozwala jej realizować osobiste cele i plany zawodowe. Niezmiernie rzadko odczuwa w pracy zniechęcenie do wykonywanych obowiązków. Rzadko doświadcza w miejscu pracy emocji typu: strach i niepokój. Utożsamia się z wartościami firmowymi. Każdego dnia w pracy wykonuje zadania, które sprawiają jej przyjemność. Postrzega siebie jako osobę skupioną w pracy. Dzień pracy rozpoczyna ze spokojem i optymizmem. Zna sens przydzielanych zadań – wie czemu mają służyć. Rzadko w pracy odczuwa irytację, frustrację, zniecierpliwienie. Czuje się doceniania przez współpracowników. Częściej od innych jest chwalona przez przełożonych. Ma poczucie, że w  pracy robi rzeczy istotne dla innych.  W swojej pracy nie traci dużo czasu i energii na rzeczy zupełnie dla niej nieistotne. Wykorzystuje w pracy w pełni swój potencjał i umiejętności. Wyróżnia ją styl pracy: codziennie ustala priorytety, ma czas w pracy, aby tworzyć nowe pomysły, rozwiązywać problemy, trzyma się w ciągu dnia swoich priorytetów, planuje pracę w taki sposób, aby mieć czas na nieprzerywaną niczym pracę. Rzadziej od innych grup czuje presję, aby wykonywać kilka rzeczy na raz. W pracy jest jednozadaniowa. Potrafi pracować bez ciągłego sprawdzania poczty mailowej i odbierania telefonów. W ciągu dna pracy robi regularne przerwy. Oprócz uporządkowanego, bardziej metodycznego niż u innych grup stylu pracy – wyróżnia ją styl życia. Częściej prowadzi regularny tryb życia, tzn. stałe pory wstawania i kładzenia się spać, przestrzeganie stałych pór posiłków. Częściej je produkty pełnoziarniste niż produkty z białej mąki.   Dba o codzienne rozprężenie i wyciszenie. To w grupie „nazwa” znalazły się osoby, które przykładają najwięcej dbałości o aktywność fizyczną, tzn.:
  • Przynajmniej raz na godzinę rozprostowują nogi, wstają od biurka, chodzą przez chwilę;
  • Ćwiczą regularnie minimum 3 razy w tygodniu;
  • Wykonują ćwiczenia rozluźniające.
Wśród Super Rakiet jest najwięcej przedstawicielek, które przestrzegają zalecenia dietetyków, aby jeść minimum 0,5 kg warzyw i owoców. Je śniadanie w ciągu godziny od przebudzenia. Unika codziennego spożywania słodyczy, picia słodkich napojów. Nie je dań typu fast food. Super Rakieta powinna jednak więcej uwagi przykładać do odpowiedniego poziomu nawodnienia (wypijania co najmniej 6-8 szklanek płynów dziennie) oraz pokonywania pieszo dziennie 3-4 km. Po godzinach pracy skupia się na życiu osobistym – rzadko w czasie wolnym myśli o pracy, stara się nie pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i nie przynosić pracy do domu.

KOBIETA NIEUSTANNA SZTAFETA

Wielkość grupy: 38,0% | Efektywność: 62,88 (najniższa) | Liczba godzin snu: 6,9 (nieco niższa od innych grup) | Godziny pracy: 8,6 (najwięcej godzin pracuje) Nieustanna Sztafeta nie wykonuje w pracy zadań, które sprawiają jej ogromnej satysfakcji i radości. Rzadko w pracy doświadcza emocji typu radość i entuzjazm, za to często odczuwa zniechęcenie do wykonywanych obowiązków. W pracy nie wykonuje zadań, które sprawiają jej przyjemność. Nie uważa, żeby w pracy wykorzystywała swój potencjał i umiejętności. W jej życiu zawodowym dużo jest irytacji, frustracji, zniecierpliwienia. Praca nie pozwala na realizację osobistych celów czy planów zawodowych. Nie uważa, że w pracy robi rzeczy istotne dla innych. Głównym motywatorem są pieniądze. Nazwa częściej niż inne grupy kategorycznie odpowiadała, że „rzeczy, których oczekuje firma nie są zgodne z moimi wartościami”. Dnia pracy nie rozpoczyna ze spokojem i optymizmem. Często w pracy odczuwa strach i niepokój. Ma poczucie, że w swojej pracy traci dużo czasu i energii na rzeczy zupełnie dla niej nieistotne. Co ważne Nieustanna Sztafeta oceniła siebie jako osobę, która w pracy jest często rozkojarzona i rozproszona. Jej zadania są co chwilę przerywane przez maile, telefony, pytania od współpracowników. Swojego dnia nie planuje w taki sposób, aby mieć czas na nieprzerywaną niczym pracę. Częściej od nich grup „nazwa” stara się być wielozadaniowa. Równoliczne grupy przyznają, że potrafią jak i nie potrafią pracować bez konieczności ciągłego sprawdzania poczty mailowej i odbierania telefonów. Podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nie ma czasu na rozwiązywanie problemów, tworzenie nowych pomysłów. Nie zna sensu i celu zadań, które wykonuje. Czuje presję, aby wykonywać kilka rzeczy na raz. Najrzadziej ze wszystkich grup jest chwalona przez szefa. Rzadko dostaje też wyrazy uznania od swoich współpracowników. Część przedstawicielek tej grupy ustala priorytety na dany dzień, ale to w tej grupie znalazło się najwięcej osób, które tego działania wspomagającego efektywność nie podejmują. Nieustanna Sztafeta najwięcej godzin pracuje, w czasie wolnym często myśli o pracy. Śpi nieco krócej niż pozostałe typy, ale to w tej grupie znalazło się najwięcej osób, które śpią krócej niż 6 godzin. Pracy poświęca najwięcej godzin. Przyznaje, że nie prowadzi bardzo regularnego trybu życia, tj. kładzie się spać i wstaje o różnych porach, je posiłki o zmiennych porach. Nie je warzyw i owoców, rzadziej od pozostałych grup robi przerwy. Nazwa mało się rusza, nie ćwiczy regularnie minimum 3 razy w tygodniu, dziennie nie pokonuje pieszo dystansu 3-4 km. W porównaniu z innymi grupami gorzej wypada również jeśli chodzi o kwestię mikroaktywności, związanych chociażby z cogodzinnym rozprostowaniem nóg, wstaniem od biurka. Stara się ograniczać cukier i nie jeść dań typu fast food. Połowa „nazwa” dba o to, aby częściej wybierać produkty pełnoziarniste zamiast białego pieczywa, białego makaronu, czy białego ryżu. Nazwa gorzej radzi sobie z odpowiednim poziomem nawodnienia i pije głównie kawę, czarną herbatę, czy napoje energetyczne. Co istotne Kobieta Nieustanna Sztafeta dużo częściej niż pozostałe typy informowała, że czuje się przeciążona obowiązkami domowymi i zawodowymi. Dodatkowo obserwuje u siebie kłopoty z koncentracją przejawiające się wydłużeniem czasu wykonywania zadań zawodowych czy też unikaniem lub ociąganiem z rozpoczęciem zadań, które wymagają skupienia. Nieustanna Sztafeta częściej informowała o tym, że ich praca zawodowa negatywnie odbija się na relacjach z bliskimi. Nieustanna Sztafeta myśli również o zmianie pracy z powodu przeciążenia obowiązkami zawodowymi.  

KOBIETA PRAWIE ŻYLETA

Wielkość grupy: 39,7% | Efektywność: 74,71 (średnia) | Liczba godzin snu: 7,0 | Godziny pracy: 8,4 Raczej w pracy nie odczuwa zniechęcenia do wykonywanych przez siebie obowiązków i raczej wykonuje w pracy zadania, które sprawiają jej satysfakcję i radość. Raczej w pracy odczuwa radość i entuzjazm. Nazwa ocenia, że raczej każdego dnia wykonuje w pracy zadania, które sprawiają jej przyjemność. Zna sens i cel swoich zadań zawodowych. Częściej niż (najlepszy typ), ale rzadziej niż (najgorszy typ) w pracy odczuwa irytację, frustrację, zniecierpliwienie. Wypłata nie jest najważniejszym celem w pracy. „Nazwa” raczej uważa, że praca pozwala realizować osobiste cele, plany zawodowe oraz, że zajmowane stanowisko pozwala wykorzystywać swój potencjał i umiejętności. Ma poczucie, że w pracy robi rzeczy istotne dla innych. Rzadko jej udziałem w pracy jest strach i niepokój.  Ma poczucie, że w pracy robi rzeczy istotne dla innych. Częściej od (nazwa najlepszego) uważa, że w pracy traci dużo czasu i energii na rzeczy dla niej zupełnie nieistotne. Dzień pracy rozpoczyna raczej z optymizmem i spokojem, a praca jest zgodna z jej wartościami. Prawie Żyleta czuje presję, aby wykonywać kilka rzeczy na raz. Zadania są wielokrotnie przerywane prze różnego typu rozpraszacze. Mimo to, nazwa uważa siebie za osobę skupioną i skoncentrowaną w pracy. Potrafi pracować bez konieczności ciągłego sprawdzania poczty mailowej i odbierania telefonów. Jest jednozadaniowa. Nie ma czasu, aby w pracy myśleć koncepcyjnie. Codziennie ustala priorytety i raczej się ich trzyma. Planuje swój dzień w taki sposób, aby mieć czas na nieprzerywaną niczym pracę. Prawie Żyleta dostaje pozytywne wzmocnienia od swojego szefa i współpracowników, ale dzieje się to rzadziej niż w przypadku Super Rakiety. Je śniadania, ale przerwy posiłkami są dłuższe niż 3 godziny. Nie je co najmniej 0,5 kg warzyw i owoców dziennie, ale dba o to, aby stawiać na produkty pełnoziarniste. Stara się ograniczać picie kawy, czarnej herbaty, choć zbyt mało uwagi poświęca odpowiedniemu poziomu nawodnienia. Większa część grupy przyznaje, że nie prowadzi regularnego, uporządkowanego trybu życia. Nie objada się na noc. Ogranicza dania typu fast food. Po pracy dba o to, aby oderwać się od bieżących problemów, wyciszyć, uspokoić. Nie przynosi pracy do domu. Stara się nie myśleć o pracy w czasie wolnym. Zbyt mało uwagi poświęca ruchowi – nie pokonuje pieszo dziennego dystansu 3-4 km, nie ćwiczy regularnie, choć nie ma długiej przerwy w aktywności fizycznej.. Nazwa dba jednak o to, aby co godzinę odejść od biurka, przez chwilę pochodzić.  

Pobierz dodatek – Typologia kobiet

  Tags: