Sierpień 5, 2018 7:46 pm

Personel & Zarządzanie o energii menedżerów

Wiodącym tematem sierpniowego numeru miesięcznika Personel & Zarządzanie (wyd. Infor) są wakacje menedżera. Mamy w tym swój udział: artykuł „Jaki pan, taki kram” poświęcony zarządzaniu energią przez menedżerów.

Małgorzata Czernecka pisze w artykule:

Silne, negatywne emocje, takie jak złość, frustracja, lęk, które odczuwa przeciążony manager, są podwójnie zdradzieckie. Również mocno uderzają w jego efektywność i jakość pracy, jak i jego zespołu. To, co czuje przełożony, bardzo szybko przenosi się na jego zespół, obniżając jego zdolność do efektywnej pracy. Dlatego najlepiej sprawdza się partnerstwo, które cechuje się otwartością na współpracę, byciem w kontakcie, przekazywaniem kontekstu i znaczeń, inspirowaniem, przesuwaniem granic i zachęcaniem do rozwoju, słuchaniem oraz wspieraniem w trudnych, kryzysowych sytuacjach.

Wakacje to dobry moment, aby podjąć refleksję nad swoim stylem zarządzania – zarówno zespołem, jak i własną energią.

Nieprzekonanych zapraszamy do lektury sierpniowego numeru miesięcznika Personel & Zarządzanie!