Luty 9, 2018 9:03 pm

PRACA, MOC, ENERGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE na Akademii im. Leona Koźmińskiego

PRACA, MOC, ENERGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Jak ją skutecznie uwolnić u siebie i w swojej organizacji?

Pod takim hasłem zrealizowaliśmy 6 lutego bardzo merytoryczne spotkanie dla Absolwentów i Przyjaciół Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. O czym opowiadaliśmy podczas wystąpienia, prowadzonego wspólnie przez naszego eksperta Małgorzatę Czernecką oraz Nikolaya Kirova, Nadią Kirovą i Iwoną Bobrowską-Budny z ALK?

Tematem przewodnim była relacja między innowacjami w firmach, a jakością życia pracowników. Główną osią prowadzonej prezentacji były najnowsze wyniki naszego badania z 2018 roku (!) „Praca, moc, energią w polskich firmach”, zrealizowanego pilotażowo na grupie Liderów – Studentów i Absolwentów studiów MBA ALK. Wyniki  jasno pokazały dysonans pomiędzy funkcjonowaniem większości menadżerów a  wymaganiami, jakie stawia przed nimi rzeczywistość. Na koniec zaprezentowaliśmy przykładowe rozwiązania rekomendowane przez Human Power (na poziomie indywidualnym i systemowym), które wspierają świadome zarządzanie energią pracowników w organizacji. Spotkanie dla wszystkich uczestników było bezpłatne. Dziękujemy za niezwykłą aktywność podczas wykładu oraz maile nadsyłane „po”. 🙂