Przewiduje się, że pandemia koronawirusa będzie trwać co najmniej do końca 2020 roku. Scenariusze najlepszych ośrodków badawczych wskazują na perspektywę 2022 roku. Obserwując etapy przebiegu epidemii, w kolejnych miesiącach czeka nas największa, pod względem psychologicznym, próba. To co będzie się teraz najbardziej liczyć to odporność psychiczna pracowników i liderów. Programy profilaktyczne Mental Health stają się priorytetem w 2020 roku. Program webinarów COVID BURNOUT stanowi odpowiedź na wyzwania, które obecnie stoją przed nami, czyli radzenie sobie z większymi niż przed pandemią obciążeniami fizycznymi, emocjonalnymi, mentalnymi, działanie w czasie niepewności, bycie w procesie zmiany, powracająca konieczność pracy w izolacji, zwiększona presja na wynik, działanie w zwiększającej się konkurencyjności na wielu polach. Celem webinarów COVID Burnout: Zatrzymanie, Adaptacja i Rozwój jest profilaktyka mental helth poprzez poszerzenie spektrum kompetencji pracowników, przydatnych do skutecznej adaptacji do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości oraz transfer dobrych praktyk w obszarze dbania o własną produktywność i wysoki poziom energii. 
Sesja I:  COVID BURNOUT. ZATRZYMANIE. JAK WYJŚĆ ZE SPIRALI ZMĘCZENIA, STRESU I SPADKU ENERGII? PROGRAM OPARTY O DOBRE PRAKTYKI NASA. Perspektywa tego, co już się wydarzyło. Dla wielu pracowników pandemia koronawirusa wiąże się z dodatkowymi obowiązkami – koniecznością zapewnienia 24-godzinnej opieki nad dziećmi, wspieraniem seniorów, a więc łączeniem w tym samym czasie obowiązków zawodowych i prywatnych. Dodatkowo izolacja społeczna, ograniczenia w wychodzeniu, przedłużające się godziny pracy w domu powodują zmęczenie, spadek energii, a nawet uczucie wypalenia. W ramach webinaru uczestnicy dowiedzą się, jak poprzez proste nawyki wyjść ze spirali zmęczenia, stresu i spadku energii Sesja II: COVID BURNOUT. ADAPTACJA. JAK ZARZĄDZIĆ SWOJĄ ENERGIĄ I EFEKTYWNOŚCIĄ  W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI? Perspektywa tego, co ważne tu i teraz. Jesteśmy w trudnym momencie. Za nami intensywny czas pracy. Przed nami wiele niewiadomych dotyczących przyszłości. Bez strategicznego podejścia do dbania o siebie, trudno będzie realizować efektywnie plan dnia i zwiększać swoją elastyczność na nieprzewidziane sytuacje. W ramach drugiej sesji, uczestnicy dowiedzą się, jak w tym intensywnym czasie pracować mądrzej, a nie ciężej i w prosty sposób zadbać o swoją wysoką produktywność i poziom energii. Sesja III: COVID BURNOUT. ROZWÓJ. JAK URUCHAMIAĆ POKŁADY  SIŁY W CZASIE NIEPEWNOŚCI I ZMIANY? Perspektywa na przyszłość. W sytuacji niepewności i zmiany, większość z nas działa poza strefą swojego komfortu. Część osób, pomimo bycia w procesie przetaczającej się zmiany, jest w stanie uruchamiać pokłady siły, rozwijać skrzydła i działać w pełni efektywnie. W ramach webinaru uczestnicy dowiedzą się, jak pomimo trudnej sytuacji uruchamiać wewnętrzne pokłady siły psychicznej (mental health) i wzmacniać swoją wewnętrzną antykruchość.

? Dowiedz się więcej o webinarach COVID Bunrnout – napisz do nas na: hello@humanpower.pl lub zadzwoń: tel. 501 402 809. Pobierz nasz raport „Mental Health. Emocje i biznes. Odporność psychiczna pracowników” kliknij TUTAJ.