COVID Burnout Maj 25, 2020 12:53 pm

MENTAL HEALTH PRACOWNIKÓW. WEBINARY COVID BURNOUT.

Przewiduje się, że pandemia koronawirusa będzie trwać co najmniej do końca 2020 roku. Scenariusze najlepszych ośrodków badawczych wskazują na perspektywę 2022 roku. Obserwując etapy przebiegu epidemii, w kolejnych miesiącach czeka nas największa, pod względem psychologicznym, próba. To co będzie się teraz najbardziej liczyć to odporność psychiczna pracowników i liderów. Programy profilaktyczne Mental Health stają się priorytetem w 2020 roku. Program webinarów COVID BURNOUT stanowi odpowiedź na wyzwania, które obecnie stoją przed nami, czyli radzenie sobie z większymi niż przed pandemią obciążeniami fizycznymi, emocjonalnymi, mentalnymi, działanie w czasie niepewności, bycie w procesie zmiany, powracająca konieczność pracy w izolacji, zwiększona presja na wynik, działanie w zwiększającej się konkurencyjności na wielu polach. Celem webinarów COVID Burnout: Zatrzymanie, Adaptacja i Rozwój jest profilaktyka mental helth poprzez poszerzenie spektrum kompetencji pracowników, przydatnych do skutecznej adaptacji do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości oraz transfer dobrych praktyk w obszarze dbania o własną produktywność i wysoki poziom energii. 

Sesja I:  COVID BURNOUT. ZATRZYMANIE. JAK WYJŚĆ ZE SPIRALI ZMĘCZENIA, STRESU I SPADKU ENERGII? PROGRAM OPARTY O DOBRE PRAKTYKI NASA.
Perspektywa tego, co już się wydarzyło. Dla wielu pracowników pandemia koronawirusa wiąże się z dodatkowymi obowiązkami – koniecznością zapewnienia 24-godzinnej opieki nad dziećmi, wspieraniem seniorów, a więc łączeniem w tym samym czasie obowiązków zawodowych i prywatnych. Dodatkowo izolacja społeczna, ograniczenia w wychodzeniu, przedłużające się godziny pracy w domu powodują zmęczenie, spadek energii, a nawet uczucie wypalenia. W ramach webinaru uczestnicy dowiedzą się, jak poprzez proste nawyki wyjść ze spirali zmęczenia, stresu i spadku energii

Sesja II: COVID BURNOUT. ADAPTACJA. JAK ZARZĄDZIĆ SWOJĄ ENERGIĄ I EFEKTYWNOŚCIĄ  W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI?
Perspektywa tego, co ważne tu i teraz. Jesteśmy w trudnym momencie. Za nami intensywny czas pracy. Przed nami wiele niewiadomych dotyczących przyszłości. Bez strategicznego podejścia do dbania o siebie, trudno będzie realizować efektywnie plan dnia i zwiększać swoją elastyczność na nieprzewidziane sytuacje. W ramach drugiej sesji, uczestnicy dowiedzą się, jak w tym intensywnym czasie pracować mądrzej, a nie ciężej i w prosty sposób zadbać o swoją wysoką produktywność i poziom energii.

Sesja III: COVID BURNOUT. ROZWÓJ. JAK URUCHAMIAĆ POKŁADY  SIŁY W CZASIE NIEPEWNOŚCI I ZMIANY?
Perspektywa na przyszłość. W sytuacji niepewności i zmiany, większość z nas działa poza strefą swojego komfortu. Część osób, pomimo bycia w procesie przetaczającej się zmiany, jest w stanie uruchamiać pokłady siły, rozwijać skrzydła i działać w pełni efektywnie. W ramach webinaru uczestnicy dowiedzą się, jak pomimo trudnej sytuacji uruchamiać wewnętrzne pokłady siły psychicznej (mental health) i wzmacniać swoją wewnętrzną antykruchość.

👉 Dowiedz się więcej o webinarach COVID Bunrnout – napisz do nas na: hello@humanpower.pl lub zadzwoń: tel. 501 402 809. Pobierz nasz raport „Mental Health. Emocje i biznes. Odporność psychiczna pracowników” kliknij TUTAJ.