W marcu 2020 r. uruchomiliśmy trzy bezpłatne badania poświęcone:
  • emocjom oraz radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
  • dbaniu o odporność fizyczną oraz
  • umiejętności pracy w środowisku zdalnym.
Każdy respondent po wypełnieniu ankiety dostawał informację na temat wyniku, który otrzymał oraz krótkie informacje i rekomendacje na temat tego, co może zrobić, aby poprawić swój stan. Chcieliśmy w ten sposób pomóc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, która przyniosła wiele wyzwań zarówno pracownikom, liderom jak i całym organizacjom. STRESODPORNI? – Odporność psychiczna polskich organizacji 2020 to raport gdzie prezentujemy wyniki jednego z naszych badań – Stressless Power. Zebrane dane bardzo mocno pokazały, że kwestie związane z odpornością psychiczną są kluczowym tematem (tzw. must have) 2021 roku. Nie tylko w kontekście radzenia sobie jednostek, ale całych zespołów i firm. Wyniki potwierdziły nasze przewidywania, że w obecnym czasie w gorszej sytuacji pod względem emocjonalnym są liderzy i to im w pierwszej kolejności warto dedykować długofalowe wsparcie. Audyty, które prowadzimy w firmach dodatkowo pokazują, że co drugi lider ma wysoki lub bardzo wysoki poziom zmęczenia. Pracownicy też są bardzo często przemęczeni, co będzie obniżać poziom ich produktywności oraz zaangażowania i odbijać się będzie na tempie, a także jakości pracy w tym roku. Pierwszy raz w historii doświadczamy sytuacji, w ramach której profilaktykę odporności psychicznej oraz wypalenia trze-ba łączyć z celowanymi interwencjami tu i teraz. Należy na bieżąco niwelować skutki wytężonej pracy, a jednocześnie zapobiegać masowym spadkom efektywności i zaangażowania. Da nam to pewność, że mamy przygotowanych liderów i ich zespoły na czas globalnej transformacji, dzięki czemu zasługujemy na miano odpornej psychicznie organizacji, zdolnej do optymalnego działania w kryzysie. Zapraszamy do lektury. POBIERZ RAPORT : TUTAJ Tags: , , , , ,