WPROWADZAMY ZMIANY

Leader Power

Warsztaty wyjazdowe dla członków zarządu

Zaawansowany program pracy z managerami Leader Power stworzyliśmy w oparciu o najnowszą wiedzę z obszaru psychologii, medycyny sportowej, dietetyki oraz neurobiologii. To śmiałe oraz niezwykle skuteczne podejście do zmiany nawyków liderów i managerów daje szybki i widoczny  wzrost efektywności ich działań oraz większe zaangażowanie w wykonywane zadania w zaledwie kilka tygodni. Program inauguruje 3- lub 8-dniowy wyjazd warsztatowy w formule rejsu po wyspach karaibskich lub pobytu stacjonarnego w Polsce. Kontynuacja programu opiera się na wsparciu doradczym i coachingowym uczestników, które wzmacnia implementację nowych nawyków budujących odporność, dających natychmiastową regenerację sił i zwiększających poziom energii do działania.


Unikalne cechy programu

FORMUŁA WYJAZDOWA

2 EKSPERTÓW

3 LUB 8 DNI

10-OSÓB

CEL PROGRAMU: WZROST POZIOMU ENERGII

FORMA: DORADZTWO, COACHING, MENTORING, PRACA WŁASNA

OBSZAR PRACY: WSZYSTKIE POZIOMY ENERGII

EFEKT: WYSOKI POZIOM SKUTECZNOŚCI EFEKTYWNOSCI I MOTYWACJI DO DZIAŁANIA