Listopad 20, 2016 12:40 pm

Pierwszy Partner badania „Praca, moc, energia polskich firmach”

Miło jest nam poinformować, że zyskaliśmy pierwszego partnera do I edycji raportu „PRACA, MOC, ENERGIA W POLSKICH FIRMACH”. Jest to firma Kinnarps Polska. Kinnarps jest obecnie jednym z największych producentów mebli biurowych w Europie i jednym z niewielu, którzy sami produkują, dostarczają i montują swoje rozwiązania. Działa w 40 krajach świata, gdzie oferuje kompleksowe rozwiązania dla powierzchni biurowych.Firma wierzy w sens tworzenia dobrego środowiska pracy zwiększającego efektywność pracowników, która przekłada się na sukcesy organizacji ich zatrudniających.

„PRACA, MOC, ENERGIA W POLSKICH FIRMACH” to raport z pierwszego badania w polskich organizacjach diagnozującego sposoby zarządzania energią i potencjałem własnym pracowników w ramach siedmiu obszarów: sen i odpoczywanie,  ruch, odżywianie, emocje, umysł, cele życiowe i miejsce pracy. Wskazuje on na czynniki budujące ich skuteczność i efektywność pracowników. Daje wskazówki, jak przełożyć najnowsze ustalenia fizjologów pracy, dietetyków, neurobiologów i psychologów na środowisko pracy, praktykę biznesową i styl przywództwa.

Raport zostanie opublikowany w dwóch częściach. 4 maja ukaże się część dotycząca kondycji fizycznej pracowników, a 29 poświęcona obszarowi emocji, umysłu i celom działania. Publikacja będzie dostępna bezpłatnie na naszej stronie internetowej w zakładce Raport